Likwidacje, łączenia, audyt i oczekiwanie

Na początku ostatniej sesji rady gminy Czernichów radni wysłuchali sprawozdania z opracowanego audytu oświaty na terenie gminy. Audyt zakończył się wnioskami, wśród których były: likwidacja szkoły, zamiana szkoły na filie, łączenie klas i likwidacja oddziałów. Jak napisano w tym dokumencie: Oszczędności dla budżetu Gminy Czernichów wynikające z wprowadzenia wskazanych wyżej zmian mogą osiągnąć w ciągu 1 roku kwotę około 3 330 000 zł (bez uwzględnienia jednorazowego kosztu zmian oraz przy braku kontynuacji zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych). Radni ze stosowną wstrzemięźliwością przyjęli ekonomiczna analizę i nie toczyli dalszej dyskusji na temat wniosków wysuniętych w audycie, zdając sobie sprawę z ważności istnienia szkół jako nie tylko placówek oświatowych ale przede wszystkim centrów kulturowych danych miejscowości. Przysłowiowy „kij w mrowisko’”wpisem na mediach społecznościowych próbowała włożyć Danuta Filipowicz pisząc:

Dochodzą do mnie sygnały o likwidacji Szkoły w Rusocicach. Należy zadać sobie pytanie kto i po co manipuluje Mieszkańcami wymyślając fake newsy? Czy po to, żeby zlikwidować szkołę, 22 lutego 2021 r. podjęta została uchwała o zamiarze przekształcenia z dniem 1 września 2021 r oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Samorządowe Przedszkole w Rusocicach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach:

https://bip.malopolska.pl/ugczernichow,a,1893901,uchwala?”

Wpis żenujący, raczej od Pani, która pełni funkcje wójta oczekiwać należałoby wsparcia istnienia szkół, uwag do audytu o braku wyliczenia w nim jednorazowych kosztów ewentualnych likwidacji i przekształceń (odprawy) niezbędnych do rzetelnej oceny sytuacji niż zajmowanie się fake newsami.

Dla doświadczonych samorządowców i pracowników oświaty sam termin sporządzenia audytu nie był przypadkowy, do końca miesiąca maja każdego roku należy wykonać w stosunku do pracowników oświaty czynności wynikające z kodeksu pracy. Dobrze, że radni rady gminy ze stosowną wstrzemięźliwością przyjęli wnioski zapisane w audycie.Przypomnijmy najważniejsze z nich:

1)  likwidację Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej bez kontynuacji zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (szacunkowa oszczędność w skali 1 roku bez uwzględnienia kosztów likwidacji na podstawie danych za 2020 rok może wynieść około 1 570 000 zł) albo nadanie jej statusu filii lub dodatkowej lokalizacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przegini Duchownej z nauczaniem prowadzonym jedynie w klasach 1-3 bez kontynuacji zatrudnienia nauczycieli (szacunkowa oszczędność w skali 1 roku bez uwzględnienia kosztów przekształcenia na podstawie danych za 2020 rok przy założeniu, że na 1 oddział przypadają średnio 2 etaty nauczycielskie, a roczny koszt utrzymania 1 etatu nauczycielskiego w tej szkole wynosi średnio 81 993,27 zł może wynieść około 820 000 zł).

2)  nadanie Szkole Podstawowej w Rusocicach statusu filii lub dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej w Kamieniu z nauczaniem prowadzonym jedynie w klasach 1-3 bez kontynuacji zatrudnienia nauczycieli (szacunkowa oszczędność w skali 1 roku bez uwzględnienia kosztów przekształcenia na podstawie danych za 2020 rok przy założeniu, że na 1 oddział przypadają średnio 2 etaty nauczycielskie, a roczny koszt utrzymania 1 etatu nauczycielskiego w tej szkole wynosi średnio 84 137,41 zł może wynieść około 841 000 zł),

3)  likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czernichowie (szacunkowa oszczędność w skali 1 roku bez uwzględnienia kosztów likwidacji na podstawie danych za 2020 rok może wynieść około 99 000 zł).

Słuchając wypowiedzi wójta gminy i jego zastępcy można utwierdzić się w przekonaniu o kompletnym braku strategicznego pomysłu na funkcjonowanie oświaty w gminie Czernichów. Nie zmieni tego audyt, nie może ten audyt, jak ktoś mówił w dyskusji „być fundamentem,” na którym można coś budować! Fundamentem może być zbiorowy głos Mieszkańców gminy, których jednak nie wysłuchano, każąc kilka godzin ich Przedstawicielowi czekać na korytarzu, by w końcu powiedzieć Mu ,że jest już za późno na dyskusję o oświacie.

 

Poniżej link do pełnego dokumentu :

https://gmina.czernichow.pl/aktualnosci/najnowsze-wiadomosci/3699-raport-z-audytu-oswiatowego-gminy-czernichow

2 3 ocen
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Opinie
Pokaż wszystkie komentarze
trackback
Mieszkańcy Rusocic bronią szkoły. - Czas Czernichowski
2 lat temu

[…] Likwidacje, łączenia, audyt i oczekiwanie […]