Czy wywóz śmieci będzie tańszy?

Dnia 16.04.2021 Gmina Czernichów ogłosiła przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Czernichów. Czy wywóz śmieci będzie tańszy? Zobaczcie, kto zajmie się odpadami komunalnymi w Gminie Czernichów. 

Kto zajmie się odpadami komunalnymi w Gminie Czernichów?

Dnia 24 maja 2021 roku ostatecznie odpadła obsługa przez wykonawcę zlecenia obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Pozostał tylko odbiór odpadów z PSZOK.

Warto przypomnieć ostateczne brzmienie zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli położonych na terenie gminy Czernichów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym również nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Dnia 24 maja 2021 roku inspektor Roman Kawaler poinformował, że Gmina Czernichów „zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania kwotę 5 310 000,00 zł.”.

Powstaje pytanie:

Czy inspektor, nie działając z upoważnienia wójta gminy, mógł oświadczyć wolę gminy?

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, który jednoznacznie stwierdza ,że zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Inspektor Roman Kawaler nie jest zamawiającym, a więc nie jest upoważnionym do wyrażania woli gminy.

Ile będzie kosztować wywóz śmieci?

W SiWZ podano, że Gmina Czernichów liczy 14 273 mieszkańców.

Na te dane wyjściowe nałóżmy „niefrasobliwie radosny” wpis wójt Filipowicz zamieszczony w mediach społecznościowych, informujący o trzech ofertach, jakie wpłynęły do urzędu, które za 9 miesięcy obsługi śmieciowej, proponują odpowiednio kwoty: 4 195 840 zł, 4 203 900 zł i 5 043 500 zł. Oznacza to dla 1 mieszkańca miesięcznie do zapłaty za śmieci 32,66 zł lub 32,77 lub 39,26 zł. Analizując kryteria zamieszczone w SIWZ można przypuszczać, że będzie to kwota 32.66 zł. Obsługa PSZOK pozostanie po stronie gminy. Słysząc te dane mieszkańcy gminy coraz głośniej pytają:

Gdzie jest tak szumnie zapowiadana w czasie niedawnej przecież kampanii wyborczej spółka komunalna, która miała znacznie obniżyć koszt wywozu śmieci dla jednego mieszkańca? Dlaczego nie wykorzystuje Pani Tych „doświadczeń” zdobytych w zakresie gospodarki śmieciowej w kilku gminach, które Pani, jeszcze jako kandydatka na wójta zwiedzała?

Na podstawie czego obciąży Pani budżet 2022 lub zaciągnie zobowiązanie w budżecie 2022 roku, bez stosownej uchwały budżetowej i zgody rady gminy kwotą około 1 398 613 zł (1/3 z kwoty 4 195 840 zł)?

Pani wójt pisze :

Trwa procedura przetargowa, która umożliwi wyłonienie wykonawcy realizującego usługi, a potem zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący miesięcznej opłaty za odbiór odpadów. Krótko pisząc, postawi Pani radę pod ścianą, albo przegłosują kolejną przecież podwyżkę albo gmina „utonie”w śmieciach! Tak to nie powinno się odbywać!

Wywóz śmieci będzie droższy?

W rozmowach słychać niezadowolenie mieszkańców, powoli widać i słychać go w decyzjach rady gminy. Nie ma co cieszyć się z trzech otrzymanych ofert, skoro wszystkie niosą podwyżki opłat dla mieszkańców. Ile będzie rocznie kosztowała obsługa PSZOK w gminie Czernichów?

Aby przekonać Panią wójt do udzielenia odpowiedzi wszystkie pytania skierujemy w trybie dostępu do informacji publicznej i prześlemy oddzielną korespondencją elektroniczną do UG Czernichów. Odpowiedzi opublikujemy.

3 2 ocen
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Opinie
Pokaż wszystkie komentarze