Kontakt

UWAGA!
Teksty opatrzone nazwiskiem autora są wyłącznie wyrazem jego wiedzy i poglądów. Wydawca nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną i zabarwienie emocjonalne.
Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.
Wydawca nie odpowiada za błędy autorskie.
 
Prawa autorskie © 2024 CzasCzernichowski.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Redaktor naczelny : Magdalena Piątek 

Sygn. akt NaRej. Pr.361/21

 email: kontakt@czasczernichowski.pl