Reklama

Poniedziałek 26 lutego sesja RGCz godz 15.30

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LXXIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2024 r.
4. Informacja o działalności klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXII.737.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2024 (druk nr 1).
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII.738.2023 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy Czernichów w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2038 (druk nr 2).
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju (druk nr 3).
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Zabierzów pomocy z przeznaczeniem na prowadzenie opieki psychologiczno- pedagogicznej nad dziećmi w wieku od 0 do 6 lat zamieszkałymi na terenie gminy Czernichów oraz uczniami uczęszczającymi do szkól na terenie Gminy Czernichów (druk nr 4).
9. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) (druk nr 5).
10. Uchwała w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernichów w 2024r roku’’ (druk nr 6).
11. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wołowice, działki nr 365/17 i 365/18 (druk nr 7).
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 😎.
13. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Czernichów (druk nr 9) .
14. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

0 0 ocen
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Opinie
Pokaż wszystkie komentarze