Po sesji. Oszczędności wg wójt Filipowicz, czyli ponad milion złotych, który „zapomniała”odzyskać?

Po sesji. Oszczędności wg wójt Filipowicz czyli ponad milion złotych, który „zapomniała”odzyskać? W poniedziałek 24 maja br. odbyła się sesja rady gminy Czernichów. Była to być może najważniejsza sesja w roku – bo absolutoryjna. Radni dyskutowali i głosowali na niej za udzieleniem, bądź nie udzieleniem, absolutorium wójtowi gminy Czernichów, a od niedawna także nad wotum … Czytaj dalej Po sesji. Oszczędności wg wójt Filipowicz, czyli ponad milion złotych, który „zapomniała”odzyskać?