Dzień: 2021-07-01

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania -1 lipca gmina Czernichów ogłasiła konkurs

1 lipca gmina Czernichów ogłasiła konkurs dotyczący wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania Zarządzenie nr 52.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 01 lipca 2021 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego ,,Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym w formie wypoczynku letniego dla dzieci i …

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania -1 lipca gmina Czernichów ogłasiła konkurs Read More »