Obiór odpadów od 1 lipca będzie zlecany w trybie ,,z wolnej ręki”

Jak już pisał w dniu wczorajszym  Czas Czernichowski jeden z uczestników postępowania przetargowego złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Fakt ten skutkuje tym, że UG Czernichów nie może podpisać umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą (firmą z Krzeszowic). To zaś spowodowało że od 1 lipca mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze  odpadów komunalnych w gminie Czernichów.

Dziś w tej sprawie pojawił się komunikat  stronie urzędu  Gminy Czernichów :

Ze względu na kończący się 30 czerwca br. termin obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych przeprowadzony został przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie firmy, która w lipcu będzie realizować tę usługę. Wobec wyboru w drodze przetargu spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zostało złożone do Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.
Odwołanie złożone przez MPGO Sp. z o.o. uniemożliwia podpisanie umowy przez naszą gminę na okres dziewięciu miesięcy, jaki przewidziano w przetargu.
– Odwołania od wyników przetargów na podstawie prawa zamówień publicznych są często stosowane. Jako gmina będziemy czekać na wynik postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej zgodnie z procedurami prawnymi. Do czasu wyjaśnienie sprawy usługę odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zapewni firma, z którą zawrzemy umowę w trybie „z wolnej ręki”. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której odpady z terenu gminy nie byłyby odbierane. Odwołanie do UZP wpłynęło w poniedziałek, my już podjęliśmy działania, mające na celu wyłonienie firmy, która będzie usługodawcą w lipcu – mówi Wójt Gminy Czernichów Danuta Filipowicz.

https://gmina.czernichow.pl/aktualnosci/najnowsze-wiadomosci/3754-odpady-komunalne-beda-odbierane?fbclid=IwAR2GpYZNhzlokRBoaRUtF22OmQVQY3D68BbZQVJmcOoDQ1moEVFqF8iBoFE

Przypomnijmy:

 

W postępowaniu przetargowym swoje oferty złożyło trzech wykonawców:

  • Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. kwota 4.195.840,00 zł brutto
  • Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. kwota 4.203.900,00zł brutto

(różnica w cenie między pierwszą, a drugą ofertą wynosi 8.060,00 zł brutto)

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Stach kwota 5.043.500,00 zł brutto

W postępowaniu przetargowym obniżono kryteria wyboru, po raz pierwszy w specyfikacji przetargowej nie wymagano od składającego ofertę samochodów spełniających kryteria EURO 5 (śmieciarki wyprodukowane od 2011 roku i później), ani EURO 4 ( śmieciarki wyprodukowane od 2006 roku i później).

Wskazano jedynie konieczność posiadania przez wykonawcę:

– dwóch samochodów przystosowanych do opróżnienia pojemników o pojemnościach 120 i 240 litrów,

– dwóch samochodów przystosowanych do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach,

– jednego samochodu przystosowanego do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu,

-jednego samochodu śmieciarki małogabarytowej przystosowanej do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe.

Nasz anonimowy informator z kręgów UG Czernichów  zastanawia się :

Dlaczego gmina tak znacząco obniżyła kryteria przetargowe? Podczas gdy coraz więcej gmin kładzie duży nacisk na ochronę środowiska w Gminie Czernichów nie jest to ważne? Co w sytuacji, kiedy samochody zostaną skontrolowane przez odpowiednie inspekcje i zostaną wycofane z użytku?

To nie koniec  informacji które mogą wzbudzać niepokój wśród mieszkańców – zaznacza nasz rozmówca :

Firma, która przedstawiła najniższą ofertę Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. (różnica w cenie między pierwszą, a drugą ofertą wynosi 8.060,00 zł brutto) nigdy w swojej działalności nie realizowała zadania odbioru odpadów komunalnych w gminie samodzielnie !!!! Zawsze była jedynie podwykonawcą!!! Nawet na terenie gminy Krzeszowice zadanie odbioru odpadów komunalnych realizuje inna firma – podkreśla nasz rozmówca 

A co mówi sprawozdanie finansowe  za 2019 rok firmy która wygrała przetarg ?

 

O tym, że firma nie spełnia odpowiednich kryteriów wymaganych przez gminę Krzeszowice świadczy zapis Sprawozdania Finansowego z 2019 r. spółki Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. , gdzie Zarząd tej firmy pisze, pisze:

III . Zagrożenia

Spółka nie brała przetargu ogłoszonym przez gminę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Krzeszowice. Powodem była specyfikacja przetargowa.”

W jaki sposób firma, która nie ma żadnego doświadczenia w samodzielnym realizowaniu odbioru odpadów komunalnych poradzi sobie w gminie Czernichów? Czy Czernichów ma być polem doświadczalnych dla spółki z Krzeszowic?

 

Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca usługi miał za zadanie spełniać następujące kryterium:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,………wykonał należycie co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły o łącznej masie minimum 2000Mg rocznie.”

Czy spółka Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. dostarczyła zaświadczenia o ”należytym” wykonaniu usługi ? -Czy jedynie poświadczeni, że była podwykonawcą ? -zastanawia się dalej nasz rozmówca . 

 

Pozostaje pytanie na ile cała ta sytuacja wokół przetargu oraz konieczność zlecania usługi w trybie  tak zwanej ,,wolnej ręki” do czasu rozpoznania  skargi przez KIO wpłynie na koszt odbioru odpadów komunalnych po 1 lipca 2021 roku ? Czy nie można było przewidzieć takiej sytuacji rozpisując przetarg wcześniej ?

 

 

 

 

1 5 ocen
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Opinie
Pokaż wszystkie komentarze