Lotnicze Pogotowie Ratunkowe -budowana jest nowa baza

Nieopodal miejsca, gdzie pięć lat temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zgromadziła się młodzież z całego świata, powstaje najnowocześniejsza baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. Nowoczesne zaplecze techniczne czy dźwiękoszczelne okna, to tylko nieliczne udogodnienia, które wpłyną na komfort pracy pracowników LPR-u.

 

– Nowo budowane zaplecze dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spełnia najwyższe standardy funkcjonalności. Dodatkowo na terenie nowej bazy budowana jest podgrzewana przesuwnica do transportu helikopterów, która skróci czas od otrzymania zgłoszenia do wylotu helikoptera ratunkowego. To jedno z kilkunastu taki urządzeń w skali kraju. Wszystko to w trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

60% wartości inwestycji jest finansowana ze środków rządowych. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie budowy nowej bazy – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

– Nowa baza dla potrzeb Załóg Ratownika 6 oraz Regionu Południowego LPR, została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w tym obszarze. Rozkład pomieszczeń i odległości pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bazy ułatwią funkcjonowanie załóg HEMS. Dzięki temu, że płyta postoju śmigłowca, stacja paliw i pomieszczenia socjalno-operacyjne są w bezpośredniej bliskości od siebie szybciej można odtworzyć gotowość do pełnienia dyżuru po wykonanej akcji ratowniczej. Lekarze i ratownicy w możliwie najkrótszym czasie uzupełnią brakujące leki i sprzęt medyczny, a piloci sprawnie zatankują śmigłowiec – mówi zastępca dyrektora ds. administracyjnych Katarzyna Gawęda.

Historia budowy nowej siedziba LPR

Przy udziale Wojewody Małopolskiego podejmowane były działania przez reprezentantów Skarbu Państwa dotyczące pozyskania na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości, na której można utworzyć nową bazę śmigłowcową. Potrzeba przeniesienia LPR z obecnej siedziby w Balicach wynika z prowadzonych prac w zakresie budowy hangaru dla samolotów CASA, modernizację wojskowej płyty postojowej oraz planowanej rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

– Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zlokalizowane jest obecnie w podkrakowskich Balicach, lecz ze względu na rosnące potrzeby LPR konieczne było wyznaczenie nowego miejsca na ten cel. Nowoczesne lądowisko umożliwi zespołowi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego całodobowe działanie, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe po dokonaniu rozpoznania kilku lokalizacji wybrało najodpowiedniejsze miejsce dla budowy nowej bazy. Na nowa siedzibę, uwzględniając uwarunkowania operacyjne i inwestycyjne, została wybrana nieruchomość w miejscowości Kokotów w gminie Wieliczka.

W wyniku powyższego Skarb Państwa nabył od Gminy Wieliczka nieruchomości położone w Kokotowie. Nieruchomości te zostały następnie przekazane w drodze darowizny na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które prowadzi na tym terenie inwestycję. LPR w październiku 2020 r. podpisało umowę z wykonawcą robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy HEMS i jako opcji – budowie drogi dojazdowej łączącej bazę z mostem na rzece Serafie.

Przy wyborze nieruchomości uwzględniano konieczność budowy nowego mostu przez rzekę Serafę. Z uwagi na wagę cystern dowożących paliwo dla śmigłowców istniejący most, przez który aktualnie prowadzi przejazd do nieruchomości, nie spełnia wymogów dotyczących nośności.

Budowa nowej przeprawy mostowej

Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla gminy Wieliczka w wysokości 3 933 500 złotych dla gminy Wieliczka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”. Budowa mostu na rzece Serafa w Kokotowie, to niezbędny element większej inwestycji, realizowanej na terenie gminy Wieliczka.

– Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego niezbędne jest wybudowanie w nowej lokalizacji mostu na rzece Serafie wraz z dojazdami. Istniejący obiekt mostowy jest obiektem jednoprzęsłowym z pomostem żelbetowym wspartym na 4 belkach żelbetowych. Płyta pomostu istniejącego obiektu oraz belki są w złym stanie. Do funkcjonowania bazy lotniczego pogotowia ratunkowego niezbędne jest dostarczanie paliwa za pomocą samochodów z naczepami – cysterna o wadze 40 ton. Istniejący most nie spełnia takich wymogów, a jego przebudowa przewyższy koszty budowy nowego mostu. W związku z powyższym niezbędna jest budowa mostu w nowym śladzie – na wschód od istniejącego – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

– Głównym celem budowy tego mostu jest zapewnienie dojazdu do budowy nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w niedalekiej przyszłości do prawidłowego jej funkcjonowania. Projektowany most połączy dwie drogi gminne, w pobliżu których znajdują się wielohektarowe tereny inwestycyjne, co dodatkowo wpłynie na potencjał społeczno – gospodarczy gminy. Realizowana inwestycja to również zapewnienie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw, które będą wykonywać tę inwestycję – zaznacza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycja polega na budowie jedno jednoprzęsłowego mostu drogowego w ciągu dróg gminnych na rzece Serafa – most z nasypami, przebudowie istniejących dróg gminnych, przebudowie ścian czołowych istniejącego przepustu oraz budowie muru oporowego. W marcu 2019 r. rozpoczęto prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej.

Termin zakończenia robót budowalnych zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Koszt realizacji całej inwestycji, tj. koszt budowy mostu zgodnie z kosztorysem ofertowym, koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 4 957 588 zł, w tym nakłady poniesione w 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 40 713 zł (środki własne gminy) oraz koszty planowane do poniesienia w 2021 r. – 4 916 875 zł. Gmina Wieliczka w 2021 r. zabezpiecza ze środków własnych kwotę 983 375 zł, tj. 20% kosztów realizacji zadania.

0 0 ocen
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Opinie
Pokaż wszystkie komentarze