Kogo mają uszczęśliwić poldery?

Dla kogo na terenie gminy Czernichów mają być budowane poldery?

Przypomnijmy: Polder „ to obszar depresyjny lądu, otoczony przez zabezpieczenia przeciwpowodziowe, służy i pozwala w okresie wezbrania rzeki na rozlanie się z koryta nadmiaru wody i jej naturalną retencję”

  • Jakie korzyści i jakie straty odniesie gminy Czernichów z usytuowania polderów na jej terenach 
  • Na jakich zasadach zostaną wypłacone odszkodowania właścicielom pól zajętych na poldery ?
  • W jaki sposób sama budowa polderów ,a co za tym idzie transport olbrzymiej ilości materiału potrzebnego do budowy tych obiektów wpłynie na pogorszenie stanu gminnych dróg?
  • Kto pokryje koszty naprawy dróg ?

17 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie ma odbyć się spotkanie w sprawie planowanej budowy polderów na terenie Gminy Czernichów, w miejscowościach: Czernichów, Kłokoczyn i Rusocice.

Jak wygląda sytuacja w powiecie krakowskim?”

 

W gminach powiatu krakowskiego mają powstać zbiorniki retencyjne, które będą zapobiegać zalaniu terenów zabudowanych podczas powodzi. Zbiorniki są planowane m.in. w zlewni Wisły – bezpośrednio przy tej rzece – powyżej Krakowa, żeby zabezpieczyć nie tylko tereny gminne, ale głównie miasto. Inwestycje przygotowuje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które rozpoczęło konsultacje dotyczące budowy obiektów do gromadzenia wody. Najpierw zorganizowano spotkanie z samorządowcami gmin i powiatów, na terenie których zbiorniki powstaną.

Na terenie powiatu krakowskiego planowane są cztery obiekty w Rusocicach, Kłokoczynie i Czernichowie oraz w Kopance na terenie gminy Skawina.

 

Gmina Czernichów jest więc „szczególnie wyróżniona” lub poszkodowana. Jakie jest stanowisko Pani wójt w tak ważnym i zasadniczym temacie? Tego  nie wiemy ! Napewno swoje niezadowolenie głośno wyrażają mieszkańcy.

Jak donosi Dziennik Polski :

,,Mieszkańcy Czernichowa są oburzeni, że poldery są planowane blisko centrum ich gminy. Mimo, że w pobliżu tych obiektów nie ma budynków mieszkalnych, to ludzie obawiają się wielkich zbiorników w sąsiedztwie swojej wioski. Są rozgoryczeni, że jak u nich bywały przez dziesięciolecia powodzie, to mogli liczyć głównie na lokalne ochotnicze straże pożarne i mieszkańców, którzy zabezpieczali gminę przed powodziami”.

W kolejnym artykule Dziennik Polski :

.

,,Zbiorniki  planowane są…. – powyżej Krakowa, żeby zabezpieczyć nie tylko tereny gminne, ale głównie miasto.”

Skoro poldery umiejscowione na terenie między innymi w gminie Czernichów mają chronić głównie miasto Kraków, co w zamian uzyskał lub uzyska Czernichowski samorząd?

Czy obecna władza uzyska jakąś rekompensatę za błoto, rozjeżdżone i rozbite drogi, komary i niestety zmianę klimatu ?

 

Czy to znowu jest propozycja taka jak nieszczęśliwa próba umiejscowienia w gminie Czernichów Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy? 

Wtedy plany samorządowców zablokowali rozsądni i myślący mieszkańcy poprzez zbiorowy, zdecydowany protest .Wtedy jak i dzisiaj powtarzany jest racjonalny argument

,, gminę nie stać na oddawanie kolejnych terenów pod uciążliwe inwestycje”.

Mamy nadzieję, że 17 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie podejmiemy mądre decyzje. Liczymy na obecność mieszkańców z całej gminy. To bardzo ważna chwila. 

 

2 8 ocen
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Opinie
Pokaż wszystkie komentarze